WOTS

Wanneer iemand in het buitenland is aangehouden en veroordeeld bestaat vaak het recht om de terugkeer naar Nederland te verzoeken, zogenaamde WOTS-zaken. Dit houdt in dat de straf dan in Nederland kan worden uitgezeten, op basis van de Wet Overdacht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen. Hiertoe moet vanuit het Buitenland door de veroordeelde zelf het verzoek worden gedaan. Wij kunnen u begeleiden en adviseren over de procedure voorafgaand aan de overbrenging naar Nederland en het proces in Nederland na de overbrenging.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met kantoor.