Omgang

Iedere ouder heeft in principe recht op omgang met de minderjarige, tenzij de rechter anders heeft bepaald.

Dikwijls ontstaan er tussen ouders problemen over de omgang, bijvoorbeeld indien één van de ouders zich niet aan de omgangsregeling houdt of indien één van de ouders een omgangsregeling wenst welke niet in het belang is van de minderjarige.

Indien u een probleem heeft over de omgang, dan kan ons kantoor u bijstaan door u te adviseren of door verdergaande maatregelen namens u te treffen.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met kantoor.