Incasso

Indien u een vordering op een (natuurlijk of rechts-) persoon heeft, maar deze weigert om tot betaling over te gaan, dan is een brief van een advocaat vaak al voldoende om deze toch tot betaling te bewegen. Wij kunnen dit voor u verzorgen. Indien een brief niet voldoende is, kunnen wij u voorzien van nadere adviezen en begeleiding.

Mocht u een bedrijf zijn met meerdere debiteuren, dan kunnen wij uw debiteurenbestand beheren zodat u hiernaar geen omkijken meer heeft. Wij zorgen ervoor dat de debiteuren snel en effectief worden aangeschreven en de betalingstermijnen die gesteld worden houden wij nauwlettend in de gaten. Indien noodzakelijk zal er in overleg met u een procedure gestart worden. De ervaring leert dat hoe sneller openstaande vorderingen worden opgepakt, hoe sneller de debiteur uiteindelijk tot betaling overgaat.

In overleg kunnen wij over dergelijk beheer prijsafspraken maken.

Ook in het geval u wordt aangesproken tot betaling van een vermeende vordering, maar u deze vordering betwist, kunt u ons inschakelen. De rechtmatigheid zal door ons worden beoordeeld en wij kunnen u bijstaan in een eventuele procedure.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met kantoor.