Gezamenlijke verzoeken

Pakketprocedure voor een totaalprijs van € 925,-
Indien u samen tot de conclusie bent gekomen dat u wenst te scheiden en u heeft al in onderling overleg afspraken gemaakt over de gevolgen van de echtscheiding, dan kunt u gebruik maken van het pakket dat wij aanbieden. Voor een totaalprijs van € 925,= (inclusief BTW + griffierechten) kunnen wij uw echtscheiding voor u regelen. Indien u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt kan dit bedrag aanzienlijk lager zijn. Zie hiervoor www.rvr.org.

U dient afspraken te maken over onder andere eventuele minderjarige kinderen, alimentatie, pensioen en de verdeling van de huwelijksgemeenschap / conform huwelijkse voorwaarden. In het kader van de procedure op gezamenlijk verzoek die ons kantoor aanbiedt, is het de bedoeling dat u hierover zelf afspraken maakt. Wij zullen deze afspraken in een eenvoudig convenant opnemen. De afspraken kunt u maken aan de hand van een invullijst die wij u desgevraagd kunnen toezenden. Voor informatie kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht.

In een gratis intakegesprek van maximaal drie kwartier kunnen wij u informeren over de pakketprocedure en stellen wij u in de gelegenheid om vragen te stellen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat het gesprek een bemiddelingsgesprek wordt!
Indien u besluit om via ons kantoor de pakketprocedure te willen voeren, zullen wij u de benodigde stukken verschaffen, zoals folders met informatie en een voorbeeld convenant.

Let op, indien in uw convenant complexere afspraken opgenomen dienen te worden, is deze procedure daarvoor niet geschikt. Uiteraard kunnen hierover dan wel in onderling overleg andere prijsafspraken gemaakt worden.

Ook beëindigingen van een geregistreerd partnerschap kunnen door ons op een soortgelijke wijze geregeld worden. Informatie omtrent de prijs kunt u telefonisch dan wel per email verkrijgen.
Interesse gewekt? Klik dan hier voor het aanvragen van een intakegesprek, of neem tijdens kantooruren telefonisch contact met ons op (020 -6246360) of stuur een e-mail.