Gezag

Gezag
Indien een ouder het gezag heeft over een kind, dan dient de ouder de minderjarige te verzorgen en op te voeden, zo staat in de wet vermeld. Dit is derhalve zowel een recht als een plicht.

Het gezag over de minderjarige kan tot diverse probleemsituaties leiden. Zo kunnen ouders die gezamenlijk het gezag uitoefenen ieder een andere invulling willen geven aan de opvoeding en verzorging. Ook kan het zo zijn dat één van de ouders geen gezag heeft en dat wel wenst, wellicht tegen de wil van de ouder die met het eenhoofdige gezag is bekleed. Daarnaast kan een minderjarige onder toezicht gesteld zijn van bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg.

Indien u een probleem heeft over gezag kan ons kantoor u bijstaan. Wij kunnen u voorzien van advies, of verdergaande maatregelen namens u treffen.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met kantoor.