Alimentatie

Er bestaan twee soorten alimentatie, te weten partner- en kinderalimentatie.

Partneralimentatie is een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van een ex-partner. Hierop kan alleen een beroep worden gedaan indien er sprake is geweest van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.

Of u recht heeft op partneralimentatie, dan wel partneralimentatie dient te worden voldaan, hangt daarnaast af van twee factoren: behoefte en draagkracht.
De hoogte van de behoefte is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval, zo is bepaald in de rechtspraak, nu de wet geen nadere uitleg van het begrip 'behoefte' geeft. Ook niet-financiële factoren kunnen een rol spelen.
Voor de bepaling van de draagkracht is een rekensysteem ontwikkeld, op basis waarvan beoordeeld kan worden of en zo ja, wat de maximale te betalen alimentatie is in een bepaald geval.

Kinderalimentatie is een bijdrage in de kosten van de verzorging en opvoeding van het kind, te voldoen door de ouder bij wie het kind niet de gewone verblijfplaats heeft. Kinderalimentatie is niet afhankelijk van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, maar ontstaat uit bloed- of aanverwantschap of gezamenlijk gezag.

De verplichting tot het voldoen van kinderalimentatie staat los van de vraag of er wel behoefte is. Voor de vaststelling van de behoefte is een systeem ontwikkeld dat is neergelegd in het rapport 'Kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling kinderalimentatie'. Voor de bepaling van de draagkracht in het geval van kinderalimentatie is eveneens een rekensysteem ontwikkeld.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact over alimentatie opnemen met kantoor.